Jana Rojčeková
Kontaktná osoba
Hlavný organizátor:
Blueweb

Blueweb s. r. o.
M. R. Štefánika 13, 010 01 Žilina

Miesto konania konferencie:

D1 Center, Senec